سوکوتو: زمانی که انگشتان  پاخم شده به سمت داخل ، و تیغه خارجی کف پا به سمت خارج قرار میگیرد.این وضعیت بیشترین تمرکز را فراهم می آورد.

تی سو کو: این منطقه ( تیغه داخلی کف پا) برای دفاع استفاده میگردد. توجه داشته باشید وقتی یک دفاع با قدرت کافی انجام شود، می تواند مانند حمله عمل نماید.

منبع اصلی مطلب : آیدا خشنودی فرد- شین کیوکوشین کاراته
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : Sokuto &Teisoku